Δρ. Ιωάννα Τριανταφυλλοπούλου

M.D., M.Sc. Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

image1 image2 image2

Ιατρικό laser μόνιμης αποτρίχωσης

Το διοδικό ιατρικό laser αποτρίχωσης είναι μια από τις μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης που στοχεύει στα τροφοφόρα αγγεία της τρίχας. Η θεραπεία περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του σώματος, σε άντρες και γυναίκες και η επανάληψή της γίνεται ανά 25 ως 35 ημέρες. Το μεγάλο πλεονέκτημα του διοδικού laser είναι η υψηλή αποτελεσματικότητά του εκτός από το λευκό δέρμα και σε σκούρο και μαυρισμένο καθώς και η δυνατότητα να πραγματοποιούνται οι συνεδρίες καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.