Δρ. Ιωάννα Τριανταφυλλοπούλου

M.D., M.Sc. Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

image1 image2 image2

Μέλασμα

Tο μέλασμα είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από συμμετρική κηλιδώδη υπερμελάγχρωση του προσώπου, ιδίως του…
κεντρικού, και σπανιότερα του τραχήλου. Η αιτιοπαθογένειά του είναι πολυπαραγοντική και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Γενετική προδιάθεση, η έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία και οι γεννητικές ορμόνες της γυναίκας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που ενοχοποιούνται παθογενετικά. Η κλινική πορεία του μελάσματος είναι χρόνια και χαρακτηρίζεται από συχνές υποτροπές, καθιστώντας δύσκολη τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι θεραπείες πρώτης γραμμής περιλαμβάνουν παράγοντες που στοχεύουν τις οδούς σύνθεσης της μελανίνης, μέτρα
φωτοπροστασίας και παράγοντες κάλυψης (καμουφλάζ). Ως δεύτερης γραμμής θεραπείες προτείνονται τα χημικά πήλινγκ και τα laser, τα οποία, όμως πρέπει πάντα να εφαρμόζονται με προσοχή λόγω της υψηλής πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών. Η συνεχιζόμενη έρευνα των παθογενετικών μηχανισμών ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη περισσότερο στοχευμένων και πιο αποτελεσματικών θεραπειών.