Λιπόλυση προσώπου / σώματος

Το δεοξυχολικό οξύ σε ενέσιμο διάλυμα είναι ένα εγκεκριμένο προϊόν που επιτυγχάνει λιπόλυση σε περιοχές εντοπισμένης λιποδυστροφίας.

Η θεραπεία πραγματοποιείται στο ιατρείο με ειδική βελόνα και λόγω της χρήσης τοπικού αναισθητικού είναι καλά ανεκτή από τον θεραπευόμενο. Για το βέλτιστο αποτέλεσμα απαιτούνται 2 – 8 θεραπείες οι οποίες επαναλαμβάνονται ανά 3 – 4 εβδομάδες.

Η θεραπεία εφαρμόζεται τόσο στο πρόσωπο (λαιμός) όσο και στο σώμα (χέρια, κοιλιά, μηροί, γόνατα, αυχένας) και αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική για όσους δεν επιθυμούν τη λιποαναρρόφηση και χωρίς να απαιτεί χρόνο ανάρρωσης. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να συνδυαστεί με λιπολυτική μεσοθεραπεία.